Tibor Pokorný, DiS. art.

Hre na akordeóne sa venujem už od detstva. Absolvoval som Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a absolutórium som získal na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Momentálne si zvyšujem odbornosť v študijnom programe učiteľstva hudby na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Pôsobím ako hudobný pedagóg na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade, na ktorej som zároveň korepetítorom detského folklórneho súboru Letnička. V minulosti som vyučoval na Základnej umeleckej škole Antona Cígera v Kežmarku, Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej a Spojenej škole v Poprade na Letnej ulici, kde som napríklad aranžérsky spolupracoval aj so študentským divadlom Trma-vrma.

Som kapelníkom a manažérom rómskej kapely Tibor Pokorný Band. Bol som členom viacerých hudobných projektov, napríklad folklórneho súboru Vychodňarske šarkanice či indie-folkovej skupiny Ostrov Števa Šantu, s ktorou sme vydali CD album XXX nominovaný na Radio Head Awards Rádia_FM. 

V podtatranskom regióne doučujem hru na akordeóne a keyboarde i súkromne, rovnako deti alebo dospelých.